Molimo pričekajte

Info točka 6: Most - podizni most, vodoriga

U mostu je spas

Nalazimo se na jednoj od ključnih točaka obrane kaštela. Danas to možda ne izgleda tako, no ova je pozicija osmišljena kao posljednja nada braniteljima utvrde u slučaju proboja osvajača u sam kaštel. Naime, most koji se nalazi ispred vas nekoć je bio podizni. Branitelji bi se u slučaju opasnosti mogli povući u palas i dizanjem mosta spriječiti mogućnost pristupa do ulaza. U prizemlju izvorno nije bilo nikakvih vrata, a nižim se katovima pristupalo sa stražarske staze na suprotnoj strani zgrade, gdje također treba pretpostaviti postojanje podiznog mosta. Na taj se način palas utvrde, štićen svojim masivnim zidinama koje u prizemlju dosežu preko 2 metra debljine, pretvarao u samostalnu utvrdu koja je neko vrijeme mogla odolijevati opsadi. Zanimljivo je da se u prizemlju palasa nalazila cisterna, što je bio još jedan važan preduvjet za dugotrajniji otpor napadaču.

Vodoriga

Prije nego uđete u palas podignite pogled prema jednom od najzanimljivijih dekorativnih detalja utvrde. U kamenu isklesana muška bradata glava zapravo je vodoriga povezana s kamenim olucima postavljenim prilikom obnove palače nakon velikog požara koji ju je zadesio 1586. godine. Zbog svoje dekorativnosti ova je vodoriga postala svojevrsni simbol kaštela Morosini-Grimani i najčešće korišteni motiv njegove promocije.