Molimo pričekajte

Info točka 11: Sala za sastanke

U ovim reprezentativnim prostorima nekoć su svoje slobodne trenutke provodili kapetan i njegova obitelj.  Kapetani su bili predstavnici vlasnika koji su stanovali u Veneciji i zapravo vrlo rijetko posjećivali svoj istarski posjed. No, upravo su vlasnici bili ključne osobe koje su svojim odlukama usmjeravale život podanika na posjedu te osobe najzaslužnije za izgradnju i razvoj kaštela i naselja. Kako su u periodu najintenzivnijeg razvoja posjeda, od kraja 15. do početka 17. stoljeća, njime odreda upravljali visoko rangirani članovi tada još uvijek vrlo prosperitetnog mletačkog društva, među vlasnicima pronalazimo neke iznimno značajne i znamenite osobe tog doba.

Tko upravlja posjedom?

Na samom kraju srednjeg vijeka dogodila se velika prekretnica u povijesti Svetvinčenta i od tada su dvije obitelji presudno utjecale na razvoj naselja. Krajem 15. stoljeća, točnije 1467. godine, nakon izumiranja obitelji de Castropola, posjed prelazi u ruke Paola Morosinija. Kao članovi venecijanskog visokog društva Morosini su obnašali brojne javne i političke dužnosti, a pretpostavlja se kako spadaju među najstarije mletačke obitelji. Između ostalog, među članovi te obitelji nalaze se četiri dužda, tri duždeve supruge, dvije kraljice, dva kardinala te mnoštvo kapetana, podestata i biskupa. 

Renesansna transformacija mjesta

Upravo je vrijeme njihove uprave ključno za razvoj naselja i vrijeme njegova procvata. Paolov sin Marko započinje s renesansnom transformacijom i preobrazbom sela San Vincenti u poluurbanu sredinu. On gradi kaštel, stambene kuće, postavlja temelje nove župne crkve te se s pravom u izvorima naziva utemeljiteljem Svetvinčenta kakvog danas poznajemo. I kasniji pripadnici ove obitelji nastavljaju s uređivanjem i izgradnjom naselja, odnosno dovršetkom gradnje i uređenjem župne crkve, stambenih objekata i lože, a Statutom donesenim 1523., u vrijeme uprave Markova nećaka Pietra Morosinija, zadan je pravni okvir društvenog uređenja. 

Spajanje dviju uglednih obitelji

Kada 1524. godine obitelj Morosini od pape Klementa VII dobiva definitivnu potvrdu vlasništva nad feudom, omogućuje im se i nasljeđivanje po ženskoj lozi, što je bilo vrlo neuobičajeno za to doba. To im je osiguralo zadržavanje feuda sve do 1560. godine. Te godine buduća duždevka, tada petnaestogodišnjakinja Morosina Morosini i njezina sestra Angela, ulaze u brak s braćom Marinom i Almoroom Grimanijem pa feud San Vincenti kao dio miraza prelazi u ruke obitelji Grimani di San Luca. Grimani su također jedna od starijih mletačkih plemićkih obitelji koja je na vrhuncu svoje moći, odnosno tijekom 15. i 16. stoljeća dala tri dužda, kardinala i patrijarha. Marino Grimani i Morosina Morisini najpoznatije su i najistaknutije povijesne ličnosti koje su imale u posjedu ovaj istarski feud.

Krunjenje Morosine Morosini

Naime, 1595. godine Marino Grimani izabran je za dužda Republike Venecije, a tri godine kasnije održano je najveličanstvenije krunjenje jedne duždevke u povijesti Venecije. Na brojnim slikama, grafikama, u publikacijama i kronikama tog vremena zabilježena je dvodnevna proslava obilježena gozbama, plesovima, predstavama te simboličkim prijevozom Morosine duž Canal Grande, od palače Grimani do Duždeve palače i  crkve sv. Marka, gdje je primila zlatnu ružu poslanu od samoga pape. Njezinom smrću 1614. godine završava veza između loze obitelji Morosini dalla Sbarra sa Svetvinčentom, a feudom nadalje, sve do sredine 19. stoljeća, upravljaju nasljednici loze Marina Grimania, ogranka di San Luca.