Molimo pričekajte

Info točka 2: Galerija - sjedište, upravljanje

Prelaskom posjeda pod vlast obitelji Morosini dalla Sbarra započinje sustavna preobrazba Svetvinčenta koji se pretvara u planski organizirano naselje dominantno renesansnih stilskih obilježja. Ishodište spomenute preobrazbe bila je izgradnja kaštela koji niče nad strukturama starog domusa, a njegova gradnja dovršena je 1485. o čemu nas obavještava godina uklesana nad glavnim ulazom. Većina struktura izgrađenih u renesansnom periodu sačuvana je do danas, no o organizaciji samog kaštela saznajemo iz malobrojnih opisa koje nam nude arhivski spisi iz kasnijih perioda.

Kako je kaštel izgledao nekada

Ulaz u kaštel bio je štićen jarkom i pokretnim mostom.  Palača podijeljena na pet etaža bila je dodatno osigurana još jednim pokretnim mostom na nivou drugog kata. Prizemlje i prvi kat bili su namijeni gospodarskoj djelatnosti, prikupljanju desetine u žitaricama i vinu, dok je drugi kat bio namijenjen kapetanima za obavljanje poslova te za čuvanje oružja. Treći kat bio je rezerviran za kapetanov stan. Kapetan, kao predstavnik vlasnika zadužen za upravu posjedom, u kaštelu je živio sa svojom obitelji. 

Kvadratna kula ili tzv. Satna kula

Kvadratna kula ili tzv. Satna kula bila je glavna nadzorna kula koja je osim satom bila opremljena oružjem i zvonom za uzbunu. I druge dvije kule služile su kao oružarnice i stražarnice. Postojeća zgrada prislonjena uz palaču tada još uvijek nije postojala, no u dvorištu kaštela spominju se drugi pomoćni objekti poput žitnice i spremišta za vino te drvarnice, štale i stražarnice. U kaštelu su se nalazila i dva zatvora. Onaj za manje prijestupe nalazio se ispod stubišta koje vodi u palaču, dok se zatvor za teže prijestupe nalazio u podrumskim prostorima kvadratne kule.