Molimo pričekajte

Info točka 1: Prizemlje palače

Kako je sve krenulo?

Dobro došli u kaštel Morosini-Grimani! Nalazite se u renesansnoj utvrdi koja je kroz nekoliko stoljeća služila kao upravno sjedište posjeda koji se prostirao u njezinoj okolici, ali i sigurno utočište njezinim stanovnicima i stanovnicima okolnog naselja. Vlasnici ove utvrde, po kojima i nosi ime, bili su pripadnici nekih od najznačajnijih venecijanskih obitelji onoga vremena, dok su u samom kaštelu boravili kapetani, predstavnici vlasnika kojima su u ruke predane različite upravne, sudske i vojne ovlasti. Kaštel je izgrađen na samom kraju srednjeg vijeka i svojom arhitekturom predstavlja svojevrsnog glasnika novog vremena, osobito ako znamo da je njegova gradnja prethodila i vjerojatno potaknula izgradnju planski formiranog renesansnog naselja u okolici.

Kada se počinje spominjati?

Povijest naselja i kaštela sežu međutim i dublje u povijest, u period kada su ovim posjedom upravljali različiti crkveni i svjetovni velikaši. Najraniji spomen naselja datira u 1178. g. kada je bulom pape Aleksandra III potvrđeno pravo vlasništva nad posjedom porečkom biskupu. Vjerojatni prvi spomen zgrade koja se nalazila na ovom mjestu datira međutim u 1264. godinu kada su posjedom upravljali akvilejski patrijarsi i njihovi vazali iz plemićke obitelji de Castropola.

Domus

Pulski tirani upravljali su prostranim posjedom u južnom dijelu istarskog poluotoka, a u Svetvinčenu se spominje njihov domus, odnosno kuća koja je najvjerojatnije bila gospodarski centar ovog dijela posjeda. Istraživanja koja su provedena na ovom objektu pokazuju kako je najstarija zgrada bila jednakih dimenzija kao kasniji palas, no njezini su zidovi bili znatno uži te stoga zidove objekta možemo vidjeti tek iznutra. Zgrada je bila jednokatnica natkrivena dvostrešnim krovom. Strijelnice koje vidite na južnom zidu zgrade zapravo su izvorna vrata i prozori domusa, a na istom se zidu zapažaju i velika zazidana vrata. Također, istraživanja su pokazala kako je prizemlje zgrade služilo kao kovačnica na što ukazuju iznimno brojni ulomci zgure, otpadaka koji nastaju procesom taljenja željeza, te tragovi gorenja zabilježeni gotovo po cjelokupnoj površini podnica onodobne zgrade.

Vrijedni predmeti

Uz južni zid nalazi se nekoliko zanimljivih predmeta. Pažnju posebno privlači željezna bombarda, jedan od najstarijih primjera ovog vatrenog oružja čija se upotreba od 15. st. počela naglo širiti europskim kontinentom. Na njezinu starost ukazuju specifični način izrade te korišteni materijal.

Osim bombarde vidjeti možete i srebrni denar akvilejskog patrijarha Filippa d'Alencona iz 40-ih godina 14. st.,  pronađen u samom kaštelu, keramičke posude iz istog vremena, ali i ostatke zgure.

Ispod stepeništa obratite pažnju i na kvalitetno izrađeni kapitel kasnogotičkih stilskih obilježja na kojemu je između ostalog reljefno prikazan grb obitelji Morosini koji su zahvaljujući obiteljskim vezama došli do posjeda Svetvinčenta nakon izumiranja obitelji de Castropola. Bila je to velika prekretnica za samo naselje te događaj koji je doveo do brojnih promjena i iz temelja promijenio način funkcioniranja posjeda.