Molimo pričekajte

Info točka 12: Sala za sastanke

Dok su sami vlasnici živjeli u Veneciji, u njihovo je ime feudom upravljao kapetan koji je živio i radio u Kaštelu. Kako se to navodi u Statutu Svetvinčenta on je trebao brinuti da podanici poštuju Boga i žive u miru, da imaju kruha, vina i ostalih namirnica, brinuo je o održavanju naselja i kuća. Zauzvrat je tražio redovno plaćanje poreza (desetine) u obliku hrane i vina te obavljanje određenih poslova u njegovu korist.

Što znamo o kapetanu?

Kapetan kao predstavnik vlasnika, postavljao se na dvije do tri godine i gotovo je uvijek dolazio iz redova koparskog patricijata. Imao je ovlasti suđenja u građanskim i kaznenim predmetima te je bio zadužen za održavanje reda na području jurisdikcije. Jedan od važnijih zadataka bilo je sprječavanje zatajivanja i varanja kod ubiranja prihoda od desetine, a iz istog je razloga nadzirao rad fontika, crkava i crkvenih bratovština. U kaštelu je čuvao crkvenu srebrninu i novac zarađen od fontika. Unatoč tome, i sami kapetani su znali iskorištavati svoju poziciju pa je tako 1606. godine zabilježen slučaj kapetana Giulija Bruttija koji je uzurpirao neka davanja vina i žitarica zbog čega je u konačnici završio u zatvoru.